Viškovački grad

Viškovački grad

Južno od Srednjeg Sela i Viškovaca na cesti Požega – Pleternica nalaze se ostaci velike utvrde na strmom i viskom (364 m n. v.) brijegu. Utvrda je prirodno dobro branjena pa joj je bio potreban jarak samo s južne strane. Ta velika utvrda ima ovalan tlocrt koji je produžen u smjeru sjever-jug, a masivna je kula (3 m debljine) prislonjena uz južni obrambeni zid. Visoka je kula dosta sačuvana, gotovo do visine od 20 m, a samo je na gornjem dijelu otpala vanjska kamena obloga. Palas i stambeni trakt nalazili su se na zapadnom dijelu. Obrambeni je zid inače dosta sačuvan, a sve je građeno od lokalnog kamena lomljenca. Čini se da je u kasnijoj fazi utvrdi sa sjeverne strane prigrađena pravokutna kula koja na prvom katu ima prozore s nišama. Utvrda je jedna od najbolje očuvanih u požeškom kraju zbog dobroga kamena i solidne gradnje, ali i činjenice što se nalazi izvan glavnih putova pa se ni Turci nisu njome koristili. Način građenja zidova podsjeća na one koji se susreću kod najstarijih romaničkih građevina, poput Okića ili Staroga grada pokraj Orahovice. O ovoj velikoj utvrdi ima vrlo malo podataka. Tek se zna da se 1400. spominje kao vlasništvo plemića Vrbovskih, čije je sjedište bilo u Požeškim Sesvetama, ali o tome kada je nastala i zašto je napuštena zaista se ništa ne zna.