Kurija Kušević

Kurija Kušević

Kurija Kušević sagrađena je najvjerojatnije u 18. stoljeću, iako većinom sadrži stilske karakteristike 19. stoljeća. Kurija Kuševića najpoznatija je po Svetozaru Kuševiću, po kojem je i dobila ime, pravniku i narodnom zastupniku koji se istakao kao član Narodne stranke u Hrvatskom saboru, te je biran za narodnog zastupnika grada Požege u razdoblju od 1847. do 1906. godine. Iako građevina nema određenu klasu kulturnog dobra, riječ je o povijesnoj građevini (kuriji). Takve građevine imaju ambijentalnu vrijednost i bitne su za sliku mjesta.

Kurija u Kuzmici je vrijedan povijesni objekt, gdje su na jednom mjestu vidljiva različita arhitektonska rješenja. Ovo je građevina iz barokne faze, s dominantnim pečatom iz klasicističkog razdoblja. Polovica zdanja (koja je nadsvođena češkim kapama) obuhvaća još u duhu baroka koncipirana središnja veža s trijemom i bočnim nizovima prostorija, povezanih uskim središnjim hodnikom. U drugom dijelu je središnja dvorana i bočne prostorije, s pročelnim i ugaonim istacima, koji, izvana preoblikovani u 19. stoljeću, starije faze otkrivaju u puškarnicama u obliku «ključanice». Ovo vlastelinstvo je 1767. godine kupio bilježnik Požeške županije Ljudevit pl. Hranilović, a ista je plemenitaška obitelj, podrijetlom sa Žumberka podigla u Požegi i svoju zanimljivu barokno-klasicističku rezidenciju.